ZARZĄD Banku Spółdzielczego:

Marta Smerdel - Prezes Zarządu

Lucjanna Pawlik - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Żakowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego:

Mirosław Wiewióra - Przewodniczący Rady

Józef Kapusta - Wiceprzewodniczący Rady

Kazimierz Lech - Sekretarz Rady

Mieczysław Pawlikowski - Członek Rady

Michał Błaszczyk - Członek Rady

Adam Chmiel - Członek Rady

Artur Kułagowski - Członek Rady

Copyright 2011 BS Chmielnik Designed by CyberŚwiat Łukasz Wesołowski