Bankowość elektroniczna znacznie ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Po aktywowaniu usługi użytkownik uzyskuje 24 godzinny dostęp do swoich środków za pomocą Internetu.

System bankowości elektronicznej eBankNet został stworzony w oparciu o technologię i doświadczenie krakowskiej firmy informatycznej SoftNet Sp. z o.o.-lidera wśród firm zajmującym się oprogramowaniem dla banków spółdzielczych. Dodatkowo system ten został pozytywnie zaudytowany przez niezależną informatyczną firmę zewnętrzną potwierdzającą wysoki stopień bezpieczeństwa takiego rozwiązania.

Szyfrowanie transmisji

Połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są przesyłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. W systemie eBankNet zastosowano jedną z najsilniejszych obecnie metod szyfrowania algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. Wszystkie transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego.

Wejście do systemu

Logowanie do systemu jest możliwe pod adresem e.bschmielnik.pl po wybraniu opcji logowanie do konta. Można też korzystać z odnośników umieszczonych na stronach informacyjnych Banku www.bschmielnik.pl. Aby wejść do systemu eBankNet należy podać: numer identyfikacyjny - tzw. Login (n znakowy), który jest częściowo określany przez bank, a częściowo przez klienta, unikatowe hasło dostępu, które przy pierwszym wejściu do systemu system wymusza do zmiany przez użytkownika (min. 8 - maks. 16 znaków) - dzięki niemu użytkownik wchodzi na swoje konto, ale nie może jeszcze realizować transakcji.

Lista haseł jednorazowych

Jest to lista z nadrukowanymi hasłami do autoryzacji/wykonywania transakcji, służącymi do uwierzytelniania operacji dokonywanych przez Internet. Lista haseł jednorazowych jest przypisana do konkretnego loginu (klient może posiadać kilka loginów np. mąż i żona do rachunku wspólnego). Lista zawiera 50 haseł jednorazowych oznaczonych kolejnymi numerami. System automatycznie sam kontroluje, które hasła z karty są już wykorzystane i prosi o podanie konkretnego numeru z listy.

Blokowanie dostępu do systemu

Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu eBankNet powoduje zablokowanie dostępu do usług systemu. Aby odblokować dostęp, należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (041) 354 22 67, (041) 354 28 97 Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie. Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę e.bschmielnik.pl są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki w prawym dolnym rogu okna przeglądarki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to: e.bschmielnik.pl Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie https. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje symbol kłódki oraz oznaczenie https prosimy o zgłoszenie tego faktu do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (041) 354 22 67, (041) 354 28 97.

2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną. Bank Spółdzielczy w Chmielniku nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych. Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron Banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank Spółdzielczy w Chmielniku nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych. W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (041) 354 22 67, (041) 354 28 97 .

3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku. W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (041) 354 22 67, (041) 354 28 97 .

4. Natychmiast wykonać zablokowanie dostępu w przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych. W każdej chwili można samemu usunąć za pomocą Internetu listę haseł jednorazowych w przypadku np. jej zaginięcia lub zniszczenia. Można także zablokować dostęp do swojego loginu poprzez zgłoszenie takiej informacji na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.

5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu wraz z listą haseł jednorazowych. W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego. Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania samej listy haseł jednorazowych osoba niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu eBankNet bez znajomości loginu i hasła dostępu.

6. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych)

7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania.

8. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję "Wyloguj", a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

9. Jeżeli data wykonania przelewu jest podświetlona na kolor czerwony realizacja przelewu w Banku nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

Copyright 2011 BS Chmielnik Designed by CyberŚwiat Łukasz Wesołowski